Пульты

Меню

Пульты Nice

Nice Flo 1   Nice Flo 2   Nice Flo 4   Nice Very VE
Пульт Nice Flo 1
 
Пульт Nice Flo 2
 
Пульт Nice Flo 4
 
Пульт Nice Very VE
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 30х65х10 мм
 • Батарейки: 23A
1100р
 
1150р
 
1200р
 
1000р

 

Nice Flo 1 R-S   Nice Flo 2 R-S   Nice Flo 4 R-S   Nice Very VR
Пульт Nice Flo 1 R-S
 
Пульт Nice Flo 2 R-S
 
Пульт Nice Flo 4 R-S
 
Пульт Nice Very VR
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 30х65х10 мм
 • Батарейки: 23A
550р
 
600р
 
1000р
 
900р

 

Nice Flo 1 RE   Nice Flo 2 RE   Nice Flo 4 RE
Пульт Nice Flo 1 RE
 
Пульт Nice Flo 2 RE
 
Пульт Nice Flo 4 RE
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
950р
 
1000р
 
1100р

 

Nice SM 2   Nice SM 4
Пульт Nice SM 2
 
Пульт Nice SM 4
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 40х72х15 мм
 • Батарейки: 23A
750р
 
800р