Пульты

Меню

Пульты Faac

Faac XT2 868   Faac XT4 868   Faac TX2   Faac TX4
Пульт Faac XT2
 
Пульт Faac XT4
 
Пульт Faac TX2
 
Пульт Faac TX4
 • Частота: 868 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 63х40х10
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 63х40х10
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х45х12
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х45х12
 • Батарейки: CR2032x2
1200р
 
1400р
 
1200р
 
1400р

Новые пульты FAAC XT 868 совместимы со снятыми с производства пультами FAAC TX