Пульты

Меню

Пульты Doorhan

 

Doorhan 2   Doorhan 4   Doorhan 2 PRO   Doorhan 4 PRO   Apollo Doorhan
Пульт Doorhan 2
 
Пульт Doorhan 4
 
Пульт Doorhan Transmitter 2 PRO
 
Пульт Doorhan Transmitter 4 PRO
 
Пульт Apollo Doorhan
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 55х30х12 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
650р
 
700р
 
650р
 
700р
 
500р