Пульты

Меню

Пульты Nice

Nice Flo 1   Nice Flo 2   Nice Flo 4   Nice Very VE
Пульт Nice Flo 1
 
Пульт Nice Flo 2
 
Пульт Nice Flo 4
 
Пульт Nice Very VE
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 1024
 • Габариты: 65х30х10 мм
 • Батарейки: 23A
1100р
 
1150р
 
1200р
 
1000р

 

Nice Flo 1 R-S   Nice Flo 2 R-S   Nice Flo 4 R-S   Nice Very VR
Пульт Nice Flo 1 R-S
 
Пульт Nice Flo 2 R-S
 
Пульт Nice Flo 4 R-S
 
Пульт Nice Very VR
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 72х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 65х30х10 мм
 • Батарейки: 23A
550р
 
600р
 
1000р
 
900р

 

Nice Flo 1 RE   Nice Flo 2 RE   Nice Flo 4 RE
Пульт Nice Flo 1 RE
 
Пульт Nice Flo 2 RE
 
Пульт Nice Flo 4 RE
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 55х44х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
950р
 
1000р
 
1100р

 

Nice SM 2   Nice SM 4
Пульт Nice SM 2
 
Пульт Nice SM 4
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций: 4,5трилл
 • Габариты: 50х50х12 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 100-150 М
 • Комбинаций:4,5трилл
 • Габариты: 50х50х12 мм
 • Батарейки: 23A
750р
 
800р

 

Пульты Faac

Faac XT2 868 SLH LR   Faac XT4 868 SLH LR   Faac TX2 868 SLH   Faac TX4 868 SLH
Пульт Faac XT2
 
Пульт Faac XT4
 
Пульт Faac TX2
 
Пульт Faac TX4
 • Частота: 868,35 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 63х40х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868,35 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 63х40х10 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868,35 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х45х12 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 868,35 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х45х12 мм
 • Батарейки: CR2032x2
1300р
 
1500р
 
1300р
 
1500р

 

Пульты BFT

BFT MITTO 2   BFT MITTO 4   BFT MITTO 2 (Старый)   BFT MITTO 4 (Старый)
Пульт BFT MITTO 2
 
Пульт BFT MITTO 4
 
Пульт BFT MITTO 2 (Старый дизайн)
 
Пульт BFT MITTO 4 (Старый дизайн)
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 64х40х15 мм
 • Батарейки: 23A
600р
 
650р
 
600р
 
650р

 

Пульты DOORHAN

Doorhan 2   Doorhan 4   Doorhan 2 PRO   Doorhan 4 PRO   Apollo Doorhan
Пульт Doorhan 2
 
Пульт Doorhan 4
 
Пульт Doorhan Transmitter 2 PRO
 
Пульт Doorhan Transmitter 4 PRO
 
Пульт Apollo Doorhan
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 62х38х14 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 55х30х12 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-100 М
 • Комбинаций: Триллион
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
650р
 
700р
 
650р
 
700р
 
500р

 

Пульты APOLLO, AN-Motors

Apollo JOY   Apollo JOLLY   Apollo Doorhan   AN-Motors AT-4   Alutech AT-4N
Пульт Apollo JOY
 
Пульт Apollo JOLLY
 
Пульт Apollo Doorhan
 
Пульт AN-Motors AT-4
 
Пульт Alutech AT-4N
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 65х34х13 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 54х28х12 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 55х38х12 мм
 • Батарейки: 27A
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 55х38х12 мм
 • Батарейки: 27A
450р
 
500р
 
500р
 
650р
 
650р

 

Пульты Marantec, Lift-Master

Marantec 302   Marantec 313   Marantec 304   Lift-Master 4330E   Lift-Master 4335E
Пульт Marantec 302
 
Пульт Marantec 313
 
Пульт Marantec 304
 
Пульт Lift-Master 4330E
 
Пульт Lift-Master 4335E
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 34х72х14 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 34х72х14 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 34х72х14 мм
 • Батарейки: CR2032x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 32х64х12 мм
 • Батарейки: CR2016x2
 
 • Частота: 433,92 МГц
 • Дальность: 50-150 М
 • Комбинаций: 4096
 • Габариты: 34х66х14 мм
 • Батарейки: CR2016x2
1100р
 
1200р
 
1400р
 
740р
 
820р